Monthly Archives: abril 2024

»Que tristeza a miña»

Que tristeza a miña, pensar nesa dureza da vida, fai, trinta e un anos que enpeou u meu calvario, u meu dor, ea miña morriña, teño u corazón ferido, e sento un profundo quebranto para reprimir as miñas vaguas, que por culpa desa nuve negra que tapa u meu sol...

Read more