Category Archives: Relatos

»Que tristeza a miña»

Que tristeza a miña, pensar nesa dureza da vida, fai, trinta e un anos que enpeou u meu calvario, u meu dor, ea miña morriña, teño u corazón ferido, e sento un profundo quebranto para reprimir as miñas vaguas, que por culpa desa nuve negra que tapa u meu sol...

Read more

»U meu galo negro»

Desde a miña fiestra do meu cuarto, ca, mirada perdida no horizonte, pensando naquelas, e naqueles que non tiberon a sorte que tivén eu, de poderlle dar gracias a Deu, de poder-lle dar us meus agradecementos a todos a queles, que fixeron u posible para que eu este viva. E, poder escoitar u canto do meu galo negro que vive, debaixo da miña figeira breva-la, quelle canta a lua, as duas da madrugada...

Read more